OVER DE STICHTING


Welkom bij stichting Jongeren en Toekomst Bonaire.

De stichting Jongeren en Toekomst is in 2018 opgericht om leerlingen op Bonaire te helpen bij het ontwikkelen van hun talenten.

Op school wordt cognitieve kennis aangeleerd en bij sportverenigingen en kunstlessen worden praktische vaardigheden ontplooid.

Daarnaast vinden wij het belangrijk voor jongeren om ook bewust te zijn van vaardigheden en competenties. De stichting wil deze bewustwording stimuleren en heeft hiertoe projecten opgezet.

ONZE DOELSTELLING


Het doel van de stichting is om jongeren op Bonaire te ondersteunen in hun ontwikkeling. De stichting initieert hiertoe projecten en zoekt samenwerking met belangrijke partners op het eiland.

Onze missie is alle leerlingen op Bonaire in de groepen 7 en 8 van het PO en de eerstejaars van het VO in een driejarig programma te helpen bij het bewustworden van hun competenties en vaardigheden.